Община Хитрино

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН

1,2,3,4,5,6,7,8,9

Решение РИОСВ

Проект за изменение на общ устройствен план на община Хитрино – Решение на ОбС Хитрино

_____________________

РЕГИСТРИ

2023 г.

Регистър въведените строежи в експлоатация

Регистър заповеди разрешаване ПУП

Регистър на одобрените ПУП

Регистър на разрешенията за строеж


2022 г.

Регистър въведените строежи в експлоатация

Регистър заповеди разрешаване ПУП

Регистър на одобрените ПУП

Регистър на разрешенията за строеж

_____________________

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

РС 8 – Агротоник

_____________________

ЗАПОВЕДИ

заповед 145

заповед РД-15-142 на ОУ (2)

заповед РД-15-143 на ОУ (1)

_____________________

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

2021 г.

обявление 26-21

обявление 27-21

обявление 28-21

обявление 29-21

обявление 30-21

обявление 31-21

обявление 32-21

обявление 33-21

2022 г.

обявление 1,2_2022

обявление 3-22

обявление 4-22

обявление 5-22

Обявление 6-22     

Обявление ДВ 13

Обявление 7-22

Обявление 8-22

Обявление 9-22

Oбявление 10-22

Обявление 11-22

Обявление 12-22

Обявление 13-22

Oбявление 14-22

Oбявление ДВ 16

Oбявление 15-22

Oбявление ДВ 17

Обявление 16-22

Обявление 17-22

Обявление 18-22

Oбявление 19-22

Обявление 21-22

Обявление 22-22

Oбявление 23-22

Oбявление 24-22

Обявление 25-22

Oбявления 26-22

Oбявление ДВ 22

2023 г.

Oбявление 1-23

Oбявление 2-23

Oбявление 3-23

Oбявление 4-23

Oбявление ДВ 23

Обявление ДВ 24

обявление 5-23

обявление ДВ 25

обявление ДВ 26

Oбявление ДВ 27

Oбявление 6-23

Oбявление 7-23

Oбявление 8-23

Oбявление 9-23

Oбявление ДВ 28

Обявление 10-23

Обявление ДВ 29

Обявление 11-23