Община Хитрино

Новини

ЗАПОВЕД СПЕЧЕЛИЛ №РД-345
28 септември 2023
ЗАПОВЕД СПЕЧЕЛИЛ № РД-345
ЗАПОВЕД СПЕЧЕЛИЛ №РД-344
28 септември 2023
ЗАПОВЕД СПЕЧЕЛИЛ-№РД-344
Решение № ШУ-48-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Проект на подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлени имоти с идентификатори 72285.29.433, 72285.26.406 и 72285.28.432 по КК с. Тервел, общ. Хитрино“
25 септември 2023
Решение ШУ-48-ЕО-Тервел
Решение № ШУ-47-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на„Проект на подробен устройствен план – план за застрояване и регулация (ПУП-ПЗР) на УПИ II, кв.20 с. Трем, общ. Хитрино“
25 септември 2023
Решение ШУ-47-ЕО-Трем
Обява Търг
21 септември 2023
обява търг терен Развигорово
Хитрино - след инцидента и сега
Weather Icon