Община Хитрино

Новини

Обявление по ЗУТ
18 май 2023
Oбявление 9-23
Заповеди за спечелили търгове
16 май 2023
З-д спеч.-В.П-УПИ-1 З-д спеч.-В.П-УПИ-3 З-д спеч.-В.П-УПИ-5 З-д спеч.-В.П-УПИ-14 З-д спеч.-Звегор-УПИ-7
Решение за одобрение на Проект на ОУП на община Хитрино
16 май 2023
Oбявление ДВ 28
Уведомления за прекратяване на договор за отдаване под наем на земи от общински поземлен фонд - пасища и мери.
09 май 2023
Уведомление
Търг с явно наддаване за имот общинска собственост.
03 май 2023
Oбява търг Млекопункт Д.В-во
Хитрино - след инцидента и сега
Weather Icon