Община Хитрино

Новини

Процедури за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения.
09 август 2022
Съобщение с. Живково Съобщение с. Хитрино
Обявление по ЗУТ
09 август 2022
Обявление 16-22
За собствениците и ползвателите на земеделски земи в Община Хитрино. Заседания на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ.
09 август 2022
Обявление
Обявления по ЗУТ
28 юли 2022
Oбявление 15-22 Oбявление ДВ 17
Обява за търг с явно наддаване
25 юли 2022
Обява търг Лавка и ТО-2 Хитрино
Хитрино - след инцидента и сега
Weather Icon