Община Хитрино

Новини

Обявления по ЗУТ
28 юли 2022
Oбявление 15-22 Oбявление ДВ 17
Обява за търг с явно наддаване
25 юли 2022
Обява търг Лавка и ТО-2 Хитрино
Обявление по ЗУТ
25 юли 2022
Oбявление 14-22 Oбявление ДВ 16
Обявяване на „Проект за санитарно – охранителна зона (СОЗ) около Каптаж-2 „Трескавия“, разположен в землището на с. Единаковци, общ. Хитрино, обл. Шумен и Каптаж-3 „Змийския“, разположен в землището на с. Добри Войников, общ. Хитрино“
22 юли 2022
Проект: SOZ-593, ViK Shumen, kaptaj Treskaviq i Zmiiskiq, VG Dobri Voinikov, Hitrino Всички заинтересовани...
Обявление по ЗУТ
21 юли 2022
Обявление 13-22
Хитрино - след инцидента и сега
Weather Icon