Община Хитрино

Новини

Обявление
01 март 2024
обявление 7-24
Съобщение за дерегистрация
23 февруари 2024
СЪОБЩЕНИЕ за дерегистрация
Уведомление за инвестиционно намерение: " Монтаж на модулно съоръжение за когенерация в УПИ V, кв. 12 по плана на с. Хитрино, общ. Хитрино, обл. Шумен"
21 февруари 2024
УИН 513 от 23.10.2023 г
Съобщение за инициативата на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ШУМЕН“ ООД , гр. Шумен, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение - шахтов кладенец ШК-3 „Черна“, с дълбочина 10,0м, находящ се в ПИ №80772.17.64 по КККР на с. Черна, общ. Хитрино, обл. Шумен
20 февруари 2024
съобщение обявяване
Обявление
20 февруари 2024
обявление 6-24
Хитрино - след инцидента и сега
Weather Icon