Община Хитрино

Новини

Обявления по ЗУТ
19 май 2022
Oбявление 10-22
Проект "Патронажна грижа + в община Хитрино"
17 май 2022
Община Хитрино подписа допълнително споразумение към договор №BG05M9OP001-6.002-0044-С-01 от 29.03.2021...
Месечен отчет за април 2022 г.
13 май 2022
месечен отчет април 2022 г
Проект за изменение и допълнение на наредба
11 май 2022
На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 26, ал....
Проект за изменение и допълнение на наредба
11 май 2022
На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 26, ал....
Хитрино - след инцидента и сега
Weather Icon