Община Хитрино

Новини

Oбявление по ЗУТ
27 септември 2022
Обявление 21-22
Kандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 – „Топъл обяд“
26 септември 2022
Обява-проект Приложение 1 Заявление декларация Приложение 6 Декларация за съгласие за разкриване...
Избори за народно събрание 2 октомври 2022 г. - обучение на СИК в община Хитрино
26 септември 2022
1. На 28.09.2022 г. (сряда) от 17:30 ч., в Заседателната зала на община Хитрино, ще се проведе обучение...
Процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения.
22 септември 2022
Басейнова дирекция "Черноморски район" обявава инициатива за издаване на разрешително за водовземане,...
Mесечен отчет и капиталови разходи - месец август 2022
20 септември 2022
Месечен отчет и кап.разходи август 2022
Хитрино - след инцидента и сега
Weather Icon