Община Хитрино

Новини

Обява за търг с явно наддаване на 28.09.2023г.
08 септември 2023
ОБЯВА-ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ НА 28.09.2023г.
Заповед спечелил
05 септември 2023
ЗАПОВЕД-СПЕЧЕЛИЛ
Обявление
30 август 2023
обявление 17-23
Обявление
29 август 2023
обявление 15-23 обявление 16-23
Становище на "Енергая" ЕООД от проведените обществени обсъждания на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение „Изграждане на вятърен парк за производство на електрическа енергия - Габрица и въздушна електропроводна линия 110 kV, свързваща бъдеща 33/110 kV подстанция „Близнаци" с мрежата на ЕСО ЕАД"
23 август 2023
Становище
Хитрино - след инцидента и сега
Weather Icon