Община Хитрино

Новини

Обявление
25 юни 2024
обявление 19-24
Обявление
21 юни 2024
обявление 18-24
ОБЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ 04.07.2024
18 юни 2024
ОБЯВА-ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ НА 04.07.2024г
Уведомление за инвестиционно предложение: "Монтаж на линия за дестилационно оползотворяване на отпадъци в рамките на съществуваща площадка за дейности с отпадъци в УПИ VI, кв. 12 по плана на с. Хитрино, общ. Хитрино, обл. Шумен"
17 юни 2024
УИН-259-БИО ЕНИГМА ЕООД
Обявление
12 юни 2024
Хитрино - след инцидента и сега
Weather Icon