Община Хитрино

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН

1,2,3,4,5,6,7,8,9

Решение РИОСВ

Проект за изменение на общ устройствен план на община Хитрино – Решение на ОбС Хитрино

_____________________

РЕГИСТРИ

Регистър въведените строежи в експлоатация

Регистър заповеди разрешаване ПУП

Регистър на одобрените ПУП

Регистър на разрешенията за строеж

_____________________

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Разрешение за стоеж

РС 8 – Агротоник

_____________________

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

2021 г.

обявление 26-21

обявление 27-21

обявление 28-21

обявление 29-21

обявление 30-21

обявление 31-21

обявление 32-21

обявление 33-21

2022 г.

обявление 1,2_2022

обявление 3-22

обявление 4-22

обявление 5-22

Обявление 6-22     

Обявление ДВ 13

Обявление 7-22

Обявление 8-22

Обявление 9-22

Oбявление 10-22

Обявление 11-22

Обявление 12-22

Обявление 13-22

Oбявление 14-22

Oбявление ДВ 16

Oбявление 15-22

Oбявление ДВ 17

Обявление 16-22

Обявление 17-22

Обявление 18-22

Oбявление 19-22

Обявление 21-22

Обявление 22-22

Oбявление 23-22

Oбявление 24-22