Община Хитрино

Проект за изменение и допълнение на Правилник за отпускане на еднократна финансова помощ на жителите на община Хитрино