Община Хитрино

Уведомление за ИП за „Механизирано подновяване на железния път в междугарието – Висока поляна – Хитрино – 13 520 м“