Община Хитрино

Уведомление за инвестиционно предложение – с. Тимарево, община Хитрино