Община Хитрино

Решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Програмата за управление на отпадъците на община Хитрино за периода 2021-2028 г.