Община Хитрино

Провеждане на консултации по Задание за обхват и съдържание на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение ”Изграждане на Вятърен парк за производствона електрическа енергия – Габрица и изграждане на въздушна линия (електрически кабел 110 кV), свързваща бъдещата 33/110 кV подстанция „Близнаци“ с мрежата на ЕСО ЕАД“ с възложител „ДАБЪЛЮ ПИ ДЖИ“ ЕООД гр. София.

Провеждане на консултации по Задание за обхват и съдържание на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение ”Изграждане на Вятърен парк за производствона електрическа енергия – Габрица и изграждане на въздушна линия (електрически кабел 110 кV), свързваща бъдещата 33/110 кV подстанция „Близнаци“ с мрежата на ЕСО ЕАД“ с възложител „ДАБЪЛЮ ПИ ДЖИ“ ЕООД гр. София.

Провеждане на консултации по Задание

Annex 2 Registur imoti_2022-10-25

ToR Gabritsa 2022-10-25