Община Хитрино

Информация за преценяване на необходимостта на ОВОС