Община Хитрино

Заповед за прекратяване на тръжна процедура