Община Хитрино

2024 г.

Месечен отчет април 2024

Месечен отчет март 2024

Месечен отчет февруари 2024

Месечен отчет януари 2024

Месечен отчет декември 2023

Приложения към Бюджет 2024

Реш.№20-09.02.2024 г.на ОбС-Бюджет 2024


2023 г.

Трето тримесечие 2023

Месечен отчет ноември 2023

Месечен отчет октомври 2023

Месечен отчет септември 2023

Месечен отчет август 2023

Годишен финансов отчет 2022

Бюджет 2023

Второ тримесечие 2023

Месечен отчет юли 2023

Месечен отчет юни 2023

Месечен отчет май 2023

Месечен отчет април 2023

Първо тримесечие 2023 г

Mесечен отчет март 2023

Mесечен отчет февруари 2023

Месечен отчет януари 2023

Отчет за четвъртото тримесечие на 2022

_____________________

2022 г.

Годишен финансов отчет 2021

–––

Месечен отчет януари 2022

Месечен отчет февруари 2022

Месечен отчет март 2022

Месечен отчет април 2022

Mесечен отчет май 2022 г

Месечен отчет юни 2022

Месечен отчет юли 2022

Отчет за първо тримесеч.2022

Отчет за второ тримесеие 2022

Mесечен отчет и капиталови разходи – месец август 2022

Месечен отчет и капиталови разходи септември 2022

Месечен отчет октомври 2022

Отчет за третото тримесечие на 2022

Месечен отчет ноември 2022

Mесечен отчет декември 2022

––––––––––––

Отчет на капиталовите разходи

Месечен отчет за 2022 Март 7709 Хитрино

Месечен отчет за 2022 Юни 7709 Хитрино

Месечен отчет за 2022 Септември 7709 Хитрино

Месечен отчет за капит. разходи 2022 Декември 7709 Хитрино

––––––––––––

ПУБЛИЧНОТО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ХИТРИНО ЗА 2022 ГОДИНА

ПУБЛИЧНОТО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ  НА  ОБЩИНА ХИТРИНО ЗА 2021 ГОДИНА ПОКАНА публично обсъждане на бюджета;  Отчет за изпълнение на бюджета за 2021 г.;  Приложения към Отчет 2021

––––––––––––

Решение № 14 от 31.03.22 Бюджет 2022

Приходи -прил.1 към реш. 14 от 31.03.22 г.

Разходи – прил.2 към реш.14 от 31.03.22 г.

Разчет на капиталови разходи-прил.3 към реш.14 от 31.03.22 г.

––––––––––––