Община Хитрино

Процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения.

Басейнова дирекция „Черноморски район“ обявава инициатива за издаване на разрешително за водовземане, още