Община Хитрино

Mесечен отчет и капиталови разходи – месец август 2022