Община Хитрино

УИН -352-/1/ от 23.06.2022г. Уведомление за инвестиционно намерение от „БИО ЕНИГМА“ ЕООД