Община Хитрино

Уведомления за прекратяване на договор за отдаване под наем на земи от общински поземлен фонд – пасища и мери.