Община Хитрино

УВЕДОМЛЕНИЕ за изготвен проект на изменение и допълнение на наредба

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, Общински съвет Хитрино

УВЕДОМЯВА:

Изготвен е проект на изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет. Всички заинтересовани граждани и юридически лица, че е подготвен проект на изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет.
Срокът за предложения и становища по проекта е 30 дни от публикуването му.
Предложения и становища се приемат  в административния център за обслужване на раждани  на Общинска администрация Шумен и на e-mail n.raim@hitrino.bg

П Р О Е К Т наредба бюджет Хитрино 2023 П Р О Е К Т наредба бюджет Хитрино 2023