Община Хитрино

Търг с явно наддаване за имот общинска собственост.