Община Хитрино

Публично обсъждане проект на Анализ на потребностите от социални услуги

В съответствие с изискванията на Закона за социалните услуги и Наредбата за планиране на социалните услуги, Община Хитрино изготви Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво и Предложение за планираните социални услуги общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.

В тази връзка, съгласно чл.42 от Наредбата на планиране на социалните услуги, считано от днес – 27.02.2023 г., в 30-дневен срок предоставяме на вниманието Ви проект за обсъждане на Анализ на потребностите от социални услуги и Предложение за планираните социални услуги на общинско и областно ниво в община Хитрино: https://hitrino.bg/социални-дейности-и-здравеопазване

Мнения и предложения могат да бъдат направени: на email: kmet@hitrino.bg и в писмен вид в деловодството на Общинска администрация Хитрино.