Община Хитрино

П О К А Н А

        На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси, кметът на община Хитрино кани жителите на общината и всички заинтересовани лица и организации да вземат участие в

        ПУБЛИЧНОТО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ХИТРИНО ЗА 2022 ГОДИНА

        Обсъждането ще се проведе на  16.03.2022 г./сряда/ от 10 часа в залата на Община Хитрино

         Материалите за обсъждането ще бъдат публикувани на електронната страница на общината на 10.03.2022 г. Предложения  могат да се правят в деловодството на община Хитрино до два  дни преди датата на публичното обсъждане или на електронен адрес:director@hitrino.org; n.raim@hitrino.bg

Капиталови разходи Бюджет 2022

Приходна част Бюджет 2022 2022

Разходна част на Бюджет 2022