Община Хитрино

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА БЮДЖЕТНИ РАЗЧЕТИ И ЛИМИТИ ЗА 2023 Г. НА ОБЩИНА ХИТРИНО

П О К А Н А   

На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси кметът на община Хитрино кани жителите на общината и всички заинтересовани лица и организации да вземат участие в

ПУБЛИЧНОТО ОБСЪЖДАНЕ НА БЮДЖЕТНИ РАЗЧЕТИ И ЛИМИТИ ЗА 2023 Г. НА ОБЩИНА ХИТРИНО

Обсъждането ще се проведе на  06.03.2023 г./понеделник/ от 10 часа в залата на Община Хитрино.

Материалите за обсъждането ще бъдат публикувани на електронната страница на общината на 28.02.2023 г.Предложения  могат да се правят в деловодството на община Хитрино до два дни преди датата на публичното обсъждане или на електронен адрес:n.raim@hitrino.bg