Община Хитрино

Процедури за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения.