Община Хитрино

Процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения.