Община Хитрино

Процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води придружено с изискващите се по чл.60, ал. 1, ал. 2 и ал. 6 от ЗВ данни и документи