Община Хитрино

Процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез ново водовземно съоръжение, с вх. №РР-5836/19.07.2022 г.