Община Хитрино

Проучване на ЕК за нелоялните търговски практики

Европейската комисия извършва обзор на (изследване и проучване чрез анкета) на нелоялните търговски практики във веригата за доставки на селскостопански и хранителни продукти. В тази връзка се приканват всички фермери, независими производители и други доставчици на на селскостопански и хранителни продукти да попълнят анкетата.

Съобщение

Линк към страницата: https://ec.europa.eu/eusurvey/home/welcome