Община Хитрино

Проект Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 в община Хитрино по Процедура BG05FMOP001-5.001 3.1 -Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19