Община Хитрино

Проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общински съвет Хитрино, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация