Община Хитрино

Проект за изменение и допълнение на наредба

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 77 от АПК, предоставяме на вниманието на жителите на община Хитрино в регламентирания 30-дневен срок, считано от 11.05.2022 год. за разглеждане, обсъждане, представяне на становища, предложения за изменение, допълнение, и възражения по проект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги на територията на община Хитрино, като такива могат да бъдат предоставяни в деловодството на общинска администрация – Хитрино, или по електронна поща на e-mail: n.raim@hitrino.bg.

Проект изменение Наредба такси_2022