Община Хитрино

Проект за изменение и допълнение на Наредба за провеждане на търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество