Община Хитрино

Провеждане на консултации при кмета на община Хитрино за определяне на състав на ОИК