Община Хитрино

Покана публично обсъждане отчет 2023