Община Хитрино

ПОКАНА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ БЮДЖЕТ 2024