Община Хитрино

О Б Я В А за търг с явно наддаване