Община Хитрино

Обявление Подробен устройствен план План за регулация с. Тервел.