Община Хитрино

Обява за търг с явно наддаване на 28.09.2023г.