Община Хитрино

Обява за публичен търг с явно наддаване