Община Хитрино

Месечен отчет на бюджета-декември 2022 г.