Община Хитрино

Консултация при кмета на община Хитрино за определяне на съставите на СИК.