Община Хитрино

За собствениците и ползвателите на земеделски земи в Община Хитрино. Заседания на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ.