Община Хитрино

Заповед за събиране и транспортиране на битови отпадъци за 2023 г.