Община Хитрино

Заповед за събиране и извозване на твърди битови отпадъци за 2022 г.