Община Хитрино

Заповед за спечелил търг с. Д. Войниково