Община Хитрино

Заповед за предоставяне за ползване на полски пътища