Община Хитрино

Заповед за оттегляне на разрешение за строеж