Община Хитрино

Заповед за определяне на спечелил търг