Община Хитрино

Заповеди за спечелил търг – с. Висока поляна