Община Хитрино

Заповеди за определяне на спечелил търг