Община Хитрино

Забрана за паша на селскостопански животни в горски територии