Община Хитрино

Банкови сметки и вид на плащане

Актуални такси и цени на услуги

При възмездно придобиване на имущество данъкът е в размер на 2 на сто върху оценката на прехвърляното имущество, а при замяна – върху оценката на имуществото с по-висока стойност.

Образци на документи:

Данъчна декларация за облагане с патентен данък

Декларация по чл.14 от ЗМДТ за облагане с данък на недвижимите имоти

Декларация по чл.17 от ЗМДТ – недвижими имоти

Декларация по чл.32 от ЗМДТ – наследства

Декларация по чл.49 от ЗМДТ – придобиване на имущество

Декларация по чл.54 от ЗМДТ за притежаван лек автомобил

Искане за издаване на документи

Искане за прихващане и възстановявяне

Искане за данъчна оценка

Искане за данъчна оценка- разл. имоти

Молба-декларация за такса смет според количеството

Уведомление за продадени, унищожени и откраднати превозни средства

Молба-декларация за освобождаване от такаса смет

_____________________

За въпроси и информация: тел. 05341 8937

електронна поща: b.aabtula@hitrino.bg;  s.osman@hitrino.bg;  u.redzheb@hitrino.bg